Dia, foto en ander beeldmateriaal

 

Deze pagina is nog in de opbouwfase, deze pagina is nog niet uitontwikkeld, wij vragen hier begrip voor.

Beeldmateriaal,

De Stichting Historisch Heerhugowaard beschikt zelf over een uitgebreide, deels gedigitaliseerde, collectie beeldmateriaal en kan daarnaast gebruikmaken van een aantal zeer exclusieve particuliere collecties.

Inmiddels is al het beschikbare foto en dia materiaal gedigitaliseerd en in een database opgenomen.

Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan het volledig maken van de beschrijving van het beeldmateriaal.

Wij hopen ter zijner tijd het beeldmateriaal ter beschikking te stellen aan onze Donateurs en andere belangstellenden. Voorts wordt het complete digitale bestand inclusief database ter beschikking gesteld aan het Regionaal archief in Alkmaar.