De "Overhaal"

De Stichting Historisch Heerhugowaard bestaat inmiddels alweer 10 jaar! Het jaarboek "De Overhaal" heeft in die tijd al een zeer grote bekendheid gekregen. Het staat dan ook boordevol artikelen en foto's over het "Waardse" verleden. Professionele schrijvers van historische onderwerpen verlenen hun medewerking. Zo werd er geschreven over "de laatste plattelandsdokter," dokter Twisk, de geschiedenis van de zuivelindustrie, verdwenen molens etc.

Maar ook geboren en getogen inwoners van de gemeente zetten hun herinneringen op papier wat leidt tot verras­sende verhalen die worden aangevuld met bijpassend beeldmateriaal.

Het is de opzet van de redactie van "De Overhaal" om prettig leesbare artikelen te publi­ceren die historisch toch geheel verantwoord zijn.

  • 2005

    Inhoud 2005
    Pag. 2 Voorwoord
    Gedicht “De Overhaal”
    Pag. 3 Janus Boekestein
    Pag. 5 Te rondvragen
    Pag. 6 Vaarpolder
    Pag. 8 Historie gemeentewapen
    Pag. 12 Gedicht “Wapen van Heerhugowaard
    Pag. 13 Dokter Twisk
    Pag. 18 Gedicht “De nuwe toid”
    Pag. 19 Boter, kaas en eieren
    Pag. 24 Waterschap: een almachtige overheid?
    Pag. 26 Wie, wat, waar...?
    Pag. 28 Een jeugdherinnering
    Pag. 29 Overhalen, overtomen of windassen
    Pag. 37 Herinneringen van een onderduiker
    Pag. 42 Huisvuil
    Pag. 43 Vergissing
    Pag. 44 Verdwenen molens
    Pag. 52 Ons buurtje
    Pag. 55 Het Poldermuseum

  • 2006

    Inhoud: 2006
    Pag.2 Voorwoord en Correcties
    Pag.3 Teuntje Zut
    Pag.6 De breg van Aris Wit
    Pag.7 Met het peerd nei de smid
    Pag.9 Gedicht "Natte sokke"
    Pag.10 Alles op stoom
    Pag.12 Gedicht "Hooie"
    Pag.13 In den goeden ouden tijd
    Pag.14 Gedicht "Zeumer 1968"
    Pag.15 Bakker Rood
    Pag.20 Vier generaties Van Graft
    Pag.30 Polderbaas Pieter Raat
    Pag.33 Station "Hugo-Waard"
    Pag.36 Herinneringen aan de 4e Kil
    Pag.39 Poldermuseum en exposeren
    Pag.40 Wie, wat, waar...?
    Pag.42 Het Schoutenbosje
    Pag.46 De Waard in wintertooi
    Pag.48 Wapen Groot-Geestmerambacht
    Pag.49 Lief en leed rond poldersloten
    Pag.53 Werkverzekering voor agrariërs

  • 2007

    Inhoud 2007
    Pag.2 Voorwoord
    Pag.3 Jan Moeijes
    Pag.5 Zuidscharwouder polder
    Pag.10 Van paard naar paarden-kracht
    Pag.12 Dorpsbeeld Heerhugowaard toen en nu
    Pag.19 "Kouwe Stoet"
    Pag.23 Ervaringen van een bakkersknecht
    Pag.26 Oudste benzinestation
    Pag.29 Leefpatroon rond 1950
    Pag.33 Het kind in ons herleeft
    Pag.35 Laag water voor droog land
    Pag.37 Koekhappen
    Pag.39 Je ziet ze niet meer
    Pag.41 "Strukkentrekke"
    Pag.43 Dieuwertje Dirks
    Pag.45 25 jaar "Vrienden"
    Pag.46 Wie, Wat, Waar...?
    Pag.48 HHW - Australië
    Pag.51 "Witte Geit"
    Pag.52 Luchtvaartpionier
    Pag.55 Leden-/Donateurslijst

  • 2008

    Inhoud 2008
    pag.2 Voorwoord
    Pag.3 Brandweerkorps
    Pag.5 Postbode van toen
    Pag.7 Altonstichting
    Pag.11 Pater Jan Smitschool
    Pag.17 Bleeker Transport
    Pag.20 Terugblik jeugdjaren
    Pag.24 Huldigingslied
    Pag.25 Een omreisje
    Pag.28 Poëzie
    Pag.29 Ouderavond Jeugdbeweging
    Pag.33 Gezondheids-commissie
    Pag.35 Strukkentrekkers
    Pag.37 Coöp. De Goede Verwachting
    Pag.46 Een Oorlogsherinnering
    Pag.47 Metius
    Pag.49 Uienhopen
    Pag.50 Wie, Wat, Waar.......?
    Pag.52 De Heer van Veenhuizen
    Pag.54 Poëzie
    Pag.55 Leden-/donateurslijst

  • 2009

    Inhoud 2009
    Pag.2 Voorwoord
    Pag.3 Oude raadhuis aan de Middenweg
    Pag.5 Oterleker brandweerstaf
    Pag.9 40 jaar Tour de Waard
    Pag.11 Doorleren of op studie gaan
    Pag.15 Noodweer boven Heerhugowaard
    Pag.16 Het mooiste applaus
    Pag.17 De verdwenen Middenstand
    Pag.20 Onze jongens in Indië
    Pag.24 Pikkenieren
    Pag.26 Jo van Schagen
    Pag.30 De Stationsweg 50 jaar geleden
    Pag.34 Reacties op foto's
    Pag.35 Wie, Wat, Waar...?
    Pag.36 Wapen Hoogheemraadschap
    Pag.37 Het leven van Aggie Beers
    Pag.45 Jan in de zak of broeder
    Pag.46 Zuidscharwouderpolder
    Pag.49 Dirk Rentenck
    Pag.52 In de ban van de energie
    Pag.53 Japie Borst
    Pag.55 Leden-/donateurslijst

  • 2010

    Inhoud 2010
    Pag.2 Voorwoord
    Pag.3 Hoe het toen was
    Pag.7 De illegaliteit in Heerhugowaard
    Pag.14 Gedicht "Riet"
    Pag.15 Zut actief in "papier"
    Pag.20 Hans en Anna van Loon
    Pag.22 Gedicht "lenkend"
    Pag.23 Mijn jeugd aan De Draai
    Pag.28 100 jaar kerk, 100 jaar kern
    Pag.35 70 jaar verenigingsleven
    Pag.39 Reacties van lezers
    Pag.40 Drie generaties De Geus in het
    fruit op de Broekhorn
    Pag.45 Waar staat de hoogste boom van
    Heerhugowaard?
    Pag.48 Het water in de Waard
    Pag.51 Voeballe
    Pag.52 Het begin van de groei uit de
    lucht gezien
    Pag.54 Gedicht "Moin moedertaal"
    Pag.55 Leden-/donateurslijst

  • 2011

    Inhoud 2011
    Pag.2 Voorwoord
    Pag.3 Zuster Bakker
    Pag.7 Floris V en de Friese Dwangburchten
    Pag.12 Van streektalen gesproken
    Pag.14 Gedicht "een winterfoto"
    Pag.15 Strijkmolens staan 70 jaar in rust
    Pag.20 Excelsior
    Pag.22 De afkomst van Reinoud van Brederode
    Pag.24 De Maarten Kalisbrug
    Pag.25 Derde leven van de Don Bosco Mavo
    Pag.30 Deel 3 van Stolpboerderijen
    Pag.31 Leven van een agrariër een eeuw geleden
    Pag.36 Grof- en hoefsmeden in de Waard
    Pag.41 Straatnamen in de Heemradenwijk
    Pag.44 Schildersbedrijf Breed 100 jaar
    Pag.51 Dat ik dit nog weet
    Pag.54 Gedicht "Het gaat zoals het gaat"
    Pag.55 Leden-/Donateurslijst

  • 2012

    Inhoud 2012
    Pag.3 Geschiedenis van de bibliotheek
    Pag.9 Archeologie in Heerhugowaard
    Pag.11 Een verloren buurtschap van Hhw
    Pag.17 Wie goed doet!
    Pag.18 De Heer van Jericho
    Pag.23 Families De Wit-Kager
    Pag.32 De ouderwetse overhaal. Gedicht
    Pag.33 Hoe een Morris in de Berkmeer een
    vuilnisbelt tegenhield
    Pag.37 Veenhuizen
    Pag.41 De weeskamer van Heerhugowaard
    Pag.44 Groot en klein Bethlehem aan
    de Groenedijk
    Pag.47 Hardnekkig "ontuig"
    Pag.48 Cornelis Tromp
    Pag.50 Wie, Wat, Waar....?
    Pag.51 Riet, rijshout en spiegelend water
    Pag.52 Het rijk der duizend eilanden
    Pag.55 Leden/donateurs lijst

  • 2013

    Inhoud 2013
    Pag. 3 Andries Bicker
    Pag. 5 90 jaar Loonbedrij Veltman in HHW
    Pag. 8 Herinneringen aan onze jeugdjaren
    Pag. 12 Wachtkamer
    Pag. 13 Wie erfgoed heeft heeft de toekomst
    Pag. 16 Het polderbestuur van Heerhugowaard
    Pag. 20 Tjibbetjobbers en Elfstedentocht
    Pag. 22 Bewoners Torenburg eerste Waardse emigranten
    Pag. 28 De warmoezier
    Pag. 30 Oud-wethouder Wim van Stralen
    Pag. 34 Reacties van lezers
    Pag. 35 De Heerlijkheid Veenhuizen
    Pag. 40 De familie Kooy
    Pag. 47 De kwade pastoor
    Pag. 47 Archeologie is zoeken, vinden en weten
    Pag. 51 Treinverbindingen Noord-Scharwoude
    Pag. 55 Leden/donateurs lijst

  • 2014

    Inhoud 2014
    Pag. l Colofon
    Pag. 2 Voorwoord
    Pag. 3 Dionysius is mijn naam...
    Pag. 5 Maarten Kooij
    Pag. 6 De zijderupsteelt in Heerhugowaard
    Pag. 9 Een nieuwe pastoor en een nieuwe school
    Pag. 15 Herinneringen met een beetje weemoed
    Pag. 18 Kopergravures en Wapens
    Pag. 20 Buurtschap De Draai gaat op in nieuwbouw
    Pag. 23 De eerste Heer van de Waard
    Pag. 28 Komen's Kolen - en Oliehandel
    Pag. 33 Pikkenier opgepakt
    Pag. 34 De Heer van Veenhuizen op reis naar Rusland
    Pag. 40 Stratenmaker Klaas Mul één met de Middenweg
    Pag. 44 't Waertje, 40 jaar horeca op het Raadhuisplein
    Pag. 49 Heeroom Cornelis Wijnker
    pag. 53 De bestuurlijke indeling van Heerhugo¬waard tot 1940

  • 2015

    Inhoud 2015
    Pag. l Colofon en inhoud
    Pag. 2 Voorwoord
    Pag. 3 70 jaar na dato
    Pag. 7 Opgroeien in een groot gezin
    Pag. 11 Gerrit Wijnker en Maartje Zuurbier
    Pag. 14 Sloop en nieuwbouw van het kerkje in Veenhuizen in 1965
    Pag. 21 Mevr. Offeringa in de Kruizer gemeenschap
    Pag. 26 Gedicht
    Pag. 27 Kuiper Transport
    Pag. 31 Halte Middenweg
    Pag. 37 Bouwbedrijf Kamp
    Pag. 42 Gereformeerden en Rooms-katholieken
    Pag. 45 Jona in de walvisch
    Pag. 49 Transformator huisje op Verlaat
    Pag. 50 De enige bocht in de Middenweg
    Pag. 54 Luchtfoto zwembad Deiko en omgeving.
    pag. 53 Overzicht leden/donateurs

  • 2016

    Inhoud 2016
    Pag. 1 Colofoon en inhoud
    Pag. 2 Voorwoord
    Pag. 3 Heerhugowaard in de Middeleeuwen
    Pag. 4 De gistkladder
    Pag. 5 Glas-in-lood in drie Heerhugowaardse kerken
    Pag. 11 Gedicht "Nostalgie...."
    Pag. 12 Herman Wuis, vroegere bewoner van historisch pand "d Olifant"
    Pag. 16 Vechten met de "fijnen"
    Pag. 16 Koninklijk bezoek aan Heerhugowaard
    Pag. 19 Het verhaal van transportbedrijf A.A.Sijs uit Heerhugowaard
    Pag. 22 Oorlogsgraven in Veenhuizen
    Pag. 26 Piet Kager
    Pag. 31 Gedicht "Kermis"
    Pag. 32 Heerhugowaard op de kaart
    Pag. 33 Ontstaan en ontwikkeling van het Meer de Waard
    Pag. 41 De "Tantes"Alie en Annie Scholten
    Pag. 43 Opgraving grafkelder Veenhuizen
    Pag. 45 Gedicht "Gemaal"
    Pag. 46 Vierde generatie leidt Bot Bouw
    Pag. 55 Overzicht donateurs/leden