Uitnodiging 

 

 Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse gezellige en informatieve middag van onze Stichting Historisch Heerhugowaard.

 Deze middag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 19 oktober a.s.

LET OP:  Wij hebben een nieuwe locatie:

De Brink, Middenweg 168, 1702 HE  Heerhugowaard

I.v.m  de beperkte parkeergelegenheid is het verstandig om met de fiets te komen.

 De zaal is om 13.30 uur open en het programma begint om 14.00 uur.

De capaciteit is beperkt tot 150 personen.

 Jesse van Dijl van het Regionaal Archief in Alkmaar zal een lezing houden over de Herato, de lokale radio- en televisieomroep van Heerhugowaard die bestond tot 2001.

 Hij ondersteunt deze lezing met een grote hoeveelheid film en fotomateriaal.

 In de pauze kunt u – onder het genot van een gratis kopje koffie – genieten van accordeonspeler Dick Langedijk. Succes verzekerd dus!

 De middag is voor al onze donateurs/ leden maar ook voor niet-donateurs / leden.

In de pauze en ook na afloop is er, net als in voorgaande jaren, gelegenheid om informatie over de Stichting Historisch Heerhugowaard en de eerder uitgebrachte jaarboeken te verkrijgen. Niet-leden kunnen zich aanmelden om lid/donateur van onze stichting te worden.

 Wij hopen op een grote opkomst en zien u graag tegemoet op 19 oktober a.s. in De Brink.

 Met een vriendelijke groet,

 Bestuur Stichting Historisch Heerhugowaard


 

  • Dit jaar verzorgde Hans Nauta een lezing over de luchtoorlog gebeurtenissen in West- Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij ondersteunde deze lezing met een grote hoeveelheid nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal. Onder andere de Duitse radar, vliegtuigcrashes, bombardementen en wapendroppings komen aan de orde. Ook is hij in gegaan op de gebeurtenissen die in Heerhugowaard hebben plaatsgevonden.
    Hans Nauta doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de achtergronden van de luchtoorlog boven Noord-Holland en hij kan er prachtig over vertellen.

Beste Donateurs en Belangstellenden,

Historisch Heerhugowaard met lezing: “Luchtoorlogsgebeurtenissen in West-Friesland“.

Zaterdag 20 oktober 2018 organiseert de Stichting Historisch Heerhugowaard de jaarlijkse informatieve donateursmiddag in Theater Cool, Middenwaard 61. De middag start om 14.00 uur, vanaf 13.30 is de zaal geopend. De eindtijd is rond 16.15 uur.

De toegang en de koffie in de pauze zijn gratis, voor donateurs en andere belangstellenden. Iedereen is dus van harte welkom.

Dit jaar verzorgt Hans Nauta een lezing over de luchtoorlogsgebeurtenissen in West- Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij ondersteunt deze lezing met een grote hoeveelheid nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal. Onder andere Duitse radar, vliegtuigcrashes, bombardementen en wapendroppingen komen aan de orde. Ook wordt er ingegaan op de gebeurtenissen die in Heerhugowaard hebben plaatsgevonden.

Hans Nauta doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de achtergronden van deze luchtoorlog boven Noord-Holland en hij kan er prachtig over vertellen.

Dick Langedijk zorgt voor de muzikale omlijsting met zijn accordeonspel.

Tijdens de pauze en na afloop is er gelegenheid om informatie over de Stichting Historisch Heerhugowaard en de eerder uitgebrachte jaarboeken te verkrijgen. Het nieuwste jaarboek 2018 zal op deze middag aan de leden worden uitgereikt.  Niet-leden kunnen zich aanmelden om lid/donateur van onze stichting te worden.

We hopen weer velen van u tijdens deze middag op 20 oktober te kunnen begroeten,

                                                                                                       

                                                                    Stichting Historisch Heerhugowaard


 

Bijdrage en verhalen voor "de Overhaal" 2018

Beste Donateurs en Belangstellenden,

Ook volgend jaar gaan we weer een "Overhaal" in elkaar zetten.

Daarvoor zijn we zoals elk jaar weer op zoek naar leuke, mooie, spannende en lezenswaardige artikelen. Graag doen wij een beroep op onze grote visvijver "alle donateurs". Het lijkt ons vreemd als daar geen schrijverstalent tussen zit! Laat u niet ontmoedigen of door wat dan ook tegenhouden, heeft u een leuk of interessant idee voor een artikel bel ons dan of mail naar ons Stichtingsbestuur, (onder het kopje "Over ons") vergeet vooral niet om uw naam en telefoonnummer of mailadres achter te laten. In spanning wachten wij op uw reacties!!

Namens het bestuur hartelijk dank!


 

 

Donateursmiddag 2017

Beste Donateurs,

De door Wim Wegman gehouden lezing over "150 jaar Spoorlijn tussen Alkmaar en Den Helder" is door het grote aantal van 166 donateurs bijna ademloos gevolgd! Heel veel leuke details over het wel en wee in die hondertvijftig jaren met de trein.

Prachtig ook en een waar eerbetoon aan onze vorige voorzitter Siem de Haan! Het waren er jammer genoeg maar twee, maar die liedjes werden door het merendeel van onze gasten meegezongen, prachtig ook waren de gedichten die werden voorgedragen door onze "Stadsdichteres" Annek Groot. Zij werd bedacht door onze voorzitter met het prachtige boekwerkje van Wim Wegman "De Trein terug". Alles omlijst door het accordeonspel van onze vaste accordeonist Dirk Langendijk. Ten leste, laten we vooral niet de inspanning vergeten die het gekost heeft om ook dit jaar weer ons schitterende jaarblad "de Overhaal" te produceren, dank daarvoor aan Rob Estoppey.

Het zal weer al onze Kennis, fantasie en inspanning vragen om het succes van 2016 én 2017 te evenaren of te overtreffen in 2018!

Dank aan het Bestuur maar vooral aan alle Donateurs.


 

Beste bezoekers,

Tijdens het bezoek op zaterdag j.l. d.d. 21-10 in COOL heeft iemand mijn jas aangetrokken. Dit is een ecru kleurige pallmal jas. Ik heb nu een active plus jas. Wilt u de jas omwisselen, zodat ieder weer zijn eigen jas heeft?

Met vriendelijke groet, Mart kuiper tel. 0651429174

De Jas is terrecht!

 


 

2017

Naam vereniging/uitvoerende

Historisch Heerhugowaard

 

Naam voorstelling/concert

Ledenmiddag, ook voor niet-leden

Kleine Zaal

Datum/data en tijden voorstelling

Zaterdag 21 oktober 2017

13.30 uur: Inloop

14.00 uur: Aanvang lezing

16.15 uur: Afsluiting                   

Toegangsprijs

Gratis entree

 

Kaartverkoop via Cool of via huurder

n.v.t.

 

 

Journalist/schrijver Wim Wegman verzorgt deze middag met een lezing over de spoorlijn Den Helder-Alkmaar, waarbij vervolgens grote nadruk wordt gelegd op de geschiedenis van de spoorweg in en rond  Heerhugowaard.


 

2016

Beste Donateurs,

De diapresentatie van Jan de Vries was afgelopen zaterdagmiddag (22-10-2016) een doorslaand succes. Bij veel van de plaatjes klonk er een geroezemoes van herkenning, prachtig om te horen hoe veel kennis er in de zaal verzameld was!

Ondanks dat er in de pers maar weinig aandacht aan is besteedt waren er toch maar liefst 152 toehoorders. Er waren zoals de voorzitter al aangaf bijna geen plaatsen meer over! Gelijk aan de voorgaande jaren is ook deze middag weer het Historisch magazine Heerhugowaard "de Overhaal" vol trots gepresenteerd. Het lukt de redactie en schrijver Rob Estoppey toch maar weer om ook dit jaar het onvolprezen blad in deze vorm te presenteren! Hulde.

Voorzitter Gemma Groot heeft nog een aantal leuke foto's van de zaal gemaakt die ik hier graag aan u laat zien.

Wij danken als bestuur alle aanwezige donateurs en belangstellenden voor hun aanwezigheid,

met een groet,

Het bestuur van de Stichting Historisch Heerhugowaard


 

 

Over en weer leuke contacten.....

Wat krijgen we nog meer te zien...?

Met een kopje koffie in de pauze.....

Er is duidelijk plezier en interesse in wat Jan allemaal laat zien....

Historisch Heerhugowaard met de lezing: "We stappen op de fiets en maken een rondje in Heerhugowaard"

Zaterdag 22 oktober 2016 houdt de Stichting Historisch Heerhugowaard de jaarlijkse informatieve donateursmiddag in Theater Cool, Middenwaard 61. Deze middag is gratis voor alle donateurs en andere belangstellenden. Iedereen is dus van harte welkom.

Jan de Vries verzorgt deze middag met een denkbeeldige fietstocht langs veel bekende punten in Heerhugowaard. Hij put daarbij uit een voorraad foto’s van toen.

De zaal gaat open om 13.30 en het programma begint om 14.00 uur. De eindtijd zal rond 16.30 uur zijn. Tijdens de pauze kunt u gezellig herinneringen uitwisselen onder het genot van een gratis kop koffie, met een muzikale ondersteuning.

Ook is er in de pauze en na afloop, net als in voorgaande jaren, gelegenheid om informatie over de Stichting Historisch Heerhugowaard en de eerder uitgebrachte jaarboeken te verkrijgen. Niet-leden kunnen zich aanmelden om lid/donateur van onze stichting te worden.

Voor meer informatie, zie de website: www.historischheerhugowaard.com.

We hopen natuurlijk op veel belangstelling.

het Bestuur