In memoriam, Jan de Vries, bestuurslid van Historisch Heerhugowaard.

Jan de Vries
06-01-1935/26-01-2021

Vorige week bereikte ons het droevige bericht dat ons bestuurslid, Jan de Vries, dinsdag 26 januari 2021, was overleden. We wisten dat zijn gezondheid de laatste maanden verslechterde, maar dit bericht kwam toch nog onverwacht.

Jan de Vries werd geboren in Heerhugowaard Kruis aan de Rustenburgerweg in een van de gemeentewoningen. Daarna is de familie de Vries verhuisd naar een kruidenierszaakje aan de Jan Glijnisweg. Als je Jan vroeg waar dat winkeltje had gestaan zei hij: ” Tja, het is gesloopt en daarvoor in de plaats staat nu de gymzaal bij de Familieschool.” Hij vertelde ook dat hij al op jonge leeftijd belangstelling had voor de huizen, de boerderijen en de mensen in zijn omgeving.

Hij kreeg contact met mevrouw Modder-van Twisk. Zij verzamelde in de vorige eeuw de ansichtkaarten van Heerhugowaard, iets wat in die tijd behoorlijk speciaal was. De mensen uit Heerhugowaard waren in het begin van 1900, vooral bezig met hun kleine bedrijfjes. Er moest brood op de plank komen en dat was in de “armenpolder” de voornaamste bezigheid.

Jan vertelde dat hij regelmatig met zijn fototoestel op zijn fiets stapte om dia’s te maken van zijn omgeving, van de veranderingen in Heerhugowaard.  Daarnaast hield hij een kaartsysteem bij waarop hij schreef wat er te zien was op de dia  en het jaartal.

Toen de polder Heerhugowaard 350 jaar bestond, in 1979, zat Jan in het feest comité. Hij verzorgde de lezingen met de dia’s die hij in de loop der tijd had verzameld en gemaakt. Hij raakte betrokken bij het Poldermuseum, nam zitting in het bestuur en was een goede kracht bij de Vrienden van het Poldermuseum. Als je met een groep een excursie naar het Poldermuseum maakte, was Jan vaak degene die de verhalen vertelde, hij trad ook regelmatig op als gids.

In 2005 namen Siem de Haan, Rob Estoppey en Jan de Vries het initiatief om de Overhaal, het informatiebulletin wat door het Poldermuseum werd verstrekt aan de leden, een facelift te geven. Dezelfde naam in een nieuw jasje.  Ze hebben toen de  “Stichting Historisch Heerhugowaard” opgericht.  Met als hoofddoel de uitgifte van een jaarboek  “De Overhaal”,  waarin verhalen van, voor, over Heerhugowaard en de Heerhugowaarders.

Ook heeft Jan meegewerkt aan boeken die over Heerhugowaard zijn geschreven, o.a. “Heerhugowaard 45-95”. Men heeft geput uit zijn diaarchief voor het boek” Bommen op Heerhugowaard”. Hij heeft zijn archief regelmatig gebruikt voor lezingen.

De laatste lezing die Jan heeft gegeven voor het Historisch Heerhugowaard was de denkbeeldige fietstocht die hij maakte vanaf het begin van de Middenweg tot Heerhugowaard Centrum in 2016. Bij de dia’s die hij liet zien had hij op kaartjes een verhaaltje geschreven. Van de donateurs die toen aanwezig waren hoorden we dat ze het leuk vonden om over hun huis of dat van de buren het een en ander te horen.

Jan was in ons bestuur de penningmeester, en de laatste jaren onze Ondersteunende Kennismedewerker. Een rustige bestuurder die veel wist te vertellen over De Waard en zijn inwoners. We zullen Jan missen.

Gemma Groot,

Voorzitter Stichting Historisch Heerhugowaard


 

Jan Glijnisweg (Boerenweg, Hensbroekerweg) 63.
De kruidenierszaak van Jb.Oud, in 1938 van C.J.de Vries, gesloopt in 1970.
-------------------------------------------------------------------------------

1629?

Deelkaartje met de drie eilandjes.

1970?

Het huis zonder de bomenrij, wel al wit geschilderd. De bovengrondse hoogspanningskabel is te zien, er is nog geen aanbouw.

1980?

De zijaanbouw links en de schuur aan de achterkant is aangebouwd Dit is nog voor de bewoning van Jos en Carla Meissen. Harlingerstraat 17.

Januari 2020

het huis met de aanbouw. Een prachtige plek om te wonen. Voorbij…. door de hoogspanningswerken.

Heerhugowaard De Noord, toen en nu en misschien nog iets daartussen..

(Heeft u ook van dit soort herinneringen aan uw jeugd, aan vroeger? schrijf het op of kom het ons vertellen want verteld u het niet dan gaat het verleden verloren met u, jammer voor de jeugd die wel degelijk geïnteresseerd is ! Namens het bestuur van de SHH dank!)

Het tweede artikel in deze serie gaat over de Nessewerf aan de Harlingenstraat.In december 2019 kreeg ik een mailtje van Jos Meissen met de vraag of Historisch Heerhugowaard geïnteresseerd was in enkele foto’s van hun huis aan de Harlingerstraat 17.Zij gingen verhuizen en hadden nog enkele oude foto’s van deze plek. Op zo’n vraag zeg je geen nee. Benieuwd naar de foto’s heb ik ze opgehaald en natuurlijk heb ik ook een foto gemaakt van de huidige situatie.

Jos vertelde dat ze naar Overijssel gingen verhuizen ivm de hoogspanningskabels bij hun huis.Ze hadden er lang over nagedacht, maar uiteindelijk toch besloten om ergens anders een mooie, vrije plek te zoeken. Ze wisten helaas niet wanneer de foto’s gemaakt waren. Ze hoorden gewoon bij het huis toen zij het kochten. Jos vertelde dat zij er ongeveer 20 jaar met veel plezier gewoond hebben.

Wat weten wij over De Nessewerf? De Nessewerf was een van de drie eilandjes in de Grote Waerd aan de oostkant van de Middenweg ter hoogte van Veenhuizen,  voor de polder werd drooggelegd in 1629.  Op kaarten uit die tijd zie je duidelijk een serie eilandjes op een rij. Vermoedelijk waren dit overblijfselen van vroegere erven van boerenwoningen, voordat Heerhugowaard een groot meer was geworden. Omdat door de bewoning ter plaatse het veendek was verdicht en met een ophogingslaag was afgedekt, hielden ze stand tegen het water. De eilandjes werden ook als ‘werf’ aangeduid, zoals Sappewerf en Nessewerf (werf=erf, bewoond, hoger gelegen land). Paardebos lag er precies tussenin. Deze werflanden moeten eens een aaneengesloten landstrook gevormd hebben en door een overstroming oostelijk van deze werflanden van Veenhuizen zijn losgeraakt.

Tja, deze kennis komt van Henk Komen uit De Overhaal van 1997 en uit het infoblad van Historisch Niedorp 2016.

Wat weet ik zelf nog van dit huis? Het was een pad dat het land in ging en aan het eind daarvan stond een huis, in de bossen. Daar woonde Pietje Pekel. De keren dat we via het Kerkepadje naar het Scarpet liepen om daar te gaan zwemmen, zo rond 1960, vonden we dat maar een raar huis. Met een vreemd pad, zomaar midden in het land. En Pietje Peper was een rare man. In werkelijkheid heb ik de beste man nooit ontmoet, wat er met hem aan de hand was wist ik ook niet, maar het was een spannende plek, waar we zo snel mogelijk aan voorbij gingen. In mijn herinnering was het ook geen wit huis, maar een huis dat er eng uitzag, met veel bomen.

Als er iemand is die meer weet te vertellen over de mensen die in dit huis hebben gewoond, of over Pietje Peper en wie hij was, dan zou ik het mooi vinden als u dat naar mij wilt mailen, gemmahiep@hotmail.com.

Op het vorige artikel kreeg ik van Gerrie Groot een aanvulling. Over tante Pietertje Groot-Moras, een oud tante van Gerrie. Ze was getrouwd met de broer van zijn opa Gert. Ze heeft veel geholpen in het grote gezin van opa Gert aan de Hasselaarsweg. Zij heeft in de gemeentewoningen gewoond.

Gemma Groot, met dank aan Jos en Carla Meissen, Henk Komen en Gerrie Groot

Het ligt in de bedoeling om zo af en toe herinneringen die zijn opgeschreven door Gemma Groot hier op te schrijven, het is in deze moeilijke tijd slechts "een pleister op de wonde".


 

1928. De gemeentewoningen aan de Middenweg 491-505. De bomen zijn in WO2 verdwenen. Namen uit die tijd: Morsink, Hoek, Gootjes, Swinkels, van Egmond.

1998, Op de plaats van de gemeentewoningen. Middenweg 491-493-495-497. Vier mooie huizen. Van Zuid naar Noord, Familie van Stralen, Ursem, Bommer en Groen. De Midden

2019. Dezelfde plaats, in het groen deze keer. Van wie de fiets is? Niet van mij!!!

Heerhugowaard De Noord, toen en nu en misschien nog iets daartussen..

Het ligt in de bedoeling om zo af en toe herinneringen die zijn opgeschreven door Gemma Groot hier op te schrijven, het is in deze moeilijke tijd slechts "een pleister op de wonde".

 

Mij werd de vraag gesteld of ik het een en ander wilde schrijven in "Het Contact" over Heerhugowaard Noord van vroeger. De coronacrisis hakt namelijk behoorlijk in de kopij. Geen sporten meer, dus weinig info, dus ook een vrij dun Contact.

Een aantal jaren geleden hebben Rob Estoppey en Jan de Vries van “Historisch Heerhugowaard” artikelen geschreven in de Alkmaarsche Courant, met als onderwerp: "Heerhugowaard, toen en nu". Jan had een behoorlijk archief met oude foto’s tot zijn beschikking en met elkaar zochten ze in Heerhugowaard de plaats op waar de foto’s waren genomen. Ze maakten een nieuwe foto van de bestaande situatie en beschreven beide foto’s in de krant.

Hier volgt mijn eerste artikeltje en ik mocht zelf bepalen wat het werd. Deze keer gaat het over de gemeentewoningen die stonden aan de overkant van Middenweg 496 waar ik ben opgegroeid. Aan de Middenweg 491-505. Nu woont mijn broer Jochem met zijn vrouw Heleen op dit adres. Het kan niet missen, het nummer staat met kapitale letters op de gevel.

De gemeentewoningen zijn gesloopt rond 1978/1979, ik heb er lang tegen aan gekeken.          Ik weet ook nog wie er toen woonden: Van Zuid naar Noord: De familie Korver, Moras, mijn zus Annie, Groot, Overbeek, daarnaast weet ik niet meer, Broersen, en Ab Groot. Er hebben veel meer families gewoond, zomaar een paar namen: Hoek, buurvrouw Pietertje, Baars, van Egmond, Hoekman. In de archieven zullen er vast veel meer te vinden zijn.

Naast ons, op nummer 498 woonde S.P. Borst, de archivaris. Zo noemden men hem. Hij heeft in “Bommen op Heerhugowaard” een verhaal geschreven over zijn oorlogservaringen. Ik kwam hierin het volgende tegen: "Eind november 1940 betrokken we een woning van de woningbouwvereniging in De Noord aan de Middenweg, huisnummer C28, later nummer 499. Begin 1941 dempte de Nederlandse Heidemij de sloot langs de Middenweg in De Noord, een werkverschaffingsproject. De grond werd aangevoerd van een hooggelegen stuk land. Dit heette in de 16e eeuw, toen Heerhugowaard nog een meer was, “ Paardenbosch”.

Onderstaande foto is van eind jaren 20 van de vorige eeuw. Je ziet hier nog een sloot en bruggen naar de huizen. Het verhaal van buurman Borst, gaf direct een antwoord op de vraag wanneer die sloot gedempt werd. Ik herinner me dat we, als kinderen, op dat gedempte stuk altijd konden spelen met de buurtkinderen. Wie dat waren? De kinderen van Jaap Beers en Aggie Beers-Bergmans: Henk, Afra, Ans, Jos, Carla en John. Verder van Henk Beers, de timmerman, Frans en Gerard. Van de familie  Overbeek: Tineke, John, Eddie. Van buurman Henk Groot: Sam, Nico, Marjo. We speelden  verlostikkies, met een lange sliert kinderen op de gedempte straat, of Stand in de mand. Ook werd door buurman Borst inzichtelijk gemaakt dat de Paardenboschlaan, met de boerderij van Pauw Oudeman hoger lag. Net als De Nessewerf, en de Sappewerf waren dat eilanden in het meer van Heerhugowaard, voordat het werd drooggelegd. Eerlijk gezegd heb ik in die tijd nooit geweten dat dat weggetje de Paardenboschlaan heette. Wij noemden het altijd: “Het pad van Oudeman”.

De gemeentewoningen zijn gesloopt. Het had nogal wat voeten in de aarde voordat alle bewoners wilden verhuizen en een ander huis hadden. De huizen die daarna gebouwd werden staan op de andere foto’s hieronder. Prachtig natuurlijk. Mijn ouders kwamen in een deftig buurtje te wonen.

Gemma Groot, voorzitter van de "Stichting Historisch Heerhugowaard"

met dank aan Historisch Heerhugowaard en aan buurman Borst.

 

 

(Heeft u ook van dit soort herinneringen aan uw jeugd, aan vroeger? schrijf het op of kom het ons vertellen want verteld u het niet dan gaat het verleden verloren met u, jammer voor de jeugd die wel degelijk geïnteresseerd is ! Namens het bestuur van de SHH dank!)


 

Afzegging ledenmiddag 2020

 

Beste donateurs van de Stichting Historisch Heerhugowaard,

 In gevolge van het Coronavirus en de door de overheid opgelegde beperkingen voor evenementen met een grotere groep personen hebben wij helaas moeten besluiten om de ledenmiddag in oktober 2020 niet door te laten gaan.

Opdat u ons tot – hopelijk – de ledenmiddag van volgend jaar niet zult vergeten, sturen wij u een vulpotlood met de naam van onze stichting met deze brief mee.

Misschien inspireert dit potlood u tot het zelf schrijven van een stukje voor de Overhaal.

Wij zijn altijd op zoek naar schrijvers die hun verhaal graag met andere Heerhugowaarders willen delen.

Om het gemis van deze ledenmiddag nog meer te verzachten, zullen we op de website kleine artikelen plaatsen met herinneringen aan Heerhugowaard.

Dit is te vinden op: Historischheerhugowaard.com

Uiteraard wordt de Overhaal zoals ieder jaar of bij u bezorgd of opgestuurd.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Stichting Historisch Heerhugowaard


 

Donateursmiddag 2019

 


 

 Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse gezellige en informatieve middag van onze Stichting Historisch Heerhugowaard.

                  Deze middag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 19 oktober 2019

LET OP:  Wij hebben een nieuwe locatie:

De Brink, Middenweg 168, 1702 HE  Heerhugowaard

I.v.m  de beperkte parkeergelegenheid is het verstandig om met de fiets te komen.

 De zaal is om 13.30 uur open en het programma begint om 14.00 uur.

De capaciteit is beperkt tot 150 personen.

 Jesse van Dijl van het Regionaal Archief in Alkmaar zal een lezing houden over de Herato, de lokale radio- en televisieomroep van Heerhugowaard die bestond tot 2001.

 Hij ondersteunt deze lezing met een grote hoeveelheid film en fotomateriaal.

 In de pauze kunt u – onder het genot van een gratis kopje koffie – genieten van accordeonspeler Dick Langedijk. Succes verzekerd dus!

 De middag is voor al onze donateurs/ leden maar ook voor niet-donateurs / leden.

In de pauze en ook na afloop is er, net als in voorgaande jaren, gelegenheid om informatie over de Stichting Historisch Heerhugowaard en de eerder uitgebrachte jaarboeken te verkrijgen. Niet-leden kunnen zich aanmelden om lid/donateur van onze stichting te worden.

 Wij hopen op een grote opkomst en zien u graag tegemoet op 19 oktober a.s. in De Brink.

 Met een vriendelijke groet,

 Bestuur Stichting Historisch Heerhugowaard


 

  • Dit jaar verzorgde Hans Nauta een lezing over de luchtoorlog gebeurtenissen in West- Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij ondersteunde deze lezing met een grote hoeveelheid nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal. Onder andere de Duitse radar, vliegtuigcrashes, bombardementen en wapendroppings komen aan de orde. Ook is hij in gegaan op de gebeurtenissen die in Heerhugowaard hebben plaatsgevonden.
    Hans Nauta doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de achtergronden van de luchtoorlog boven Noord-Holland en hij kan er prachtig over vertellen.

Donateursmiddag 2018

Beste Donateurs en Belangstellenden,

Historisch Heerhugowaard met lezing: “Luchtoorlogsgebeurtenissen in West-Friesland“.

Zaterdag 20 oktober 2018 organiseert de Stichting Historisch Heerhugowaard de jaarlijkse informatieve donateursmiddag in Theater Cool, Middenwaard 61. De middag start om 14.00 uur, vanaf 13.30 is de zaal geopend. De eindtijd is rond 16.15 uur.

De toegang en de koffie in de pauze zijn gratis, voor donateurs en andere belangstellenden. Iedereen is dus van harte welkom.

Dit jaar verzorgt Hans Nauta een lezing over de luchtoorlogsgebeurtenissen in West- Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij ondersteunt deze lezing met een grote hoeveelheid nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal. Onder andere Duitse radar, vliegtuigcrashes, bombardementen en wapendroppingen komen aan de orde. Ook wordt er ingegaan op de gebeurtenissen die in Heerhugowaard hebben plaatsgevonden.

Hans Nauta doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de achtergronden van deze luchtoorlog boven Noord-Holland en hij kan er prachtig over vertellen.

Dick Langedijk zorgt voor de muzikale omlijsting met zijn accordeonspel.

Tijdens de pauze en na afloop is er gelegenheid om informatie over de Stichting Historisch Heerhugowaard en de eerder uitgebrachte jaarboeken te verkrijgen. Het nieuwste jaarboek 2018 zal op deze middag aan de leden worden uitgereikt.  Niet-leden kunnen zich aanmelden om lid/donateur van onze stichting te worden.

We hopen weer velen van u tijdens deze middag op 20 oktober te kunnen begroeten,

                                                                                                       

                                                                    Stichting Historisch Heerhugowaard


 

Donateursmiddag 2017

Beste Donateurs en Belangstellenden,

De door Wim Wegman gehouden lezing over "150 jaar Spoorlijn tussen Alkmaar en Den Helder" is door het grote aantal van 166 donateurs bijna ademloos gevolgd! Heel veel leuke details over het wel en wee in die hondertvijftig jaren met de trein.

Prachtig ook en een waar eerbetoon aan onze vorige voorzitter Siem de Haan! Het waren er jammer genoeg maar twee, maar die liedjes werden door het merendeel van onze gasten meegezongen, prachtig ook waren de gedichten die werden voorgedragen door onze "Stadsdichteres" Annek Groot. Zij werd bedacht door onze voorzitter met het prachtige boekwerkje van Wim Wegman "De Trein terug". Alles omlijst door het accordeonspel van onze vaste accordeonist Dirk Langendijk. Ten leste, laten we vooral niet de inspanning vergeten die het gekost heeft om ook dit jaar weer ons schitterende jaarblad "de Overhaal" te produceren, dank daarvoor aan Rob Estoppey.

Het zal weer al onze Kennis, fantasie en inspanning vragen om het succes van 2016 én 2017 te evenaren of te overtreffen in 2018!

Dank aan het Bestuur maar vooral aan alle Donateurs.


 

Donateursmiddag 2017

2017

Naam vereniging/uitvoerende

Historisch Heerhugowaard

 

Naam voorstelling/concert

Ledenmiddag, ook voor niet-leden

Kleine Zaal

Datum/data en tijden voorstelling

Zaterdag 21 oktober 2017

13.30 uur: Inloop

14.00 uur: Aanvang lezing

16.15 uur: Afsluiting                   

Toegangsprijs

Gratis entree

 

Kaartverkoop via Cool of via huurder

n.v.t.

 

 

Journalist/schrijver Wim Wegman verzorgt deze middag met een lezing over de spoorlijn Den Helder-Alkmaar, waarbij vervolgens grote nadruk wordt gelegd op de geschiedenis van de spoorweg in en rond  Heerhugowaard.


 

Donateursmiddag 2016

2016

Beste Donateurs en Belangstellenden,

De diapresentatie van Jan de Vries was afgelopen zaterdagmiddag (22-10-2016) een doorslaand succes. Bij veel van de plaatjes klonk er een geroezemoes van herkenning, prachtig om te horen hoe veel kennis er in de zaal verzameld was!

Ondanks dat er in de pers maar weinig aandacht aan is besteedt waren er toch maar liefst 152 toehoorders. Er waren zoals de voorzitter al aangaf bijna geen plaatsen meer over! Gelijk aan de voorgaande jaren is ook deze middag weer het Historisch magazine Heerhugowaard "de Overhaal" vol trots gepresenteerd. Het lukt de redactie en schrijver Rob Estoppey toch maar weer om ook dit jaar het onvolprezen blad in deze vorm te presenteren! Hulde.

Voorzitter Gemma Groot heeft nog een aantal leuke foto's van de zaal gemaakt die ik hier graag aan u laat zien.

Wij danken als bestuur alle aanwezige donateurs en belangstellenden voor hun aanwezigheid,

met een groet,

Het bestuur van de Stichting Historisch Heerhugowaard


 

 

Er is duidelijk plezier en interesse in wat Jan allemaal laat zien....

Donateursmiddag 2016

Historisch Heerhugowaard met de lezing: "We stappen op de fiets en maken een rondje in Heerhugowaard"

Zaterdag 22 oktober 2016 houdt de Stichting Historisch Heerhugowaard de jaarlijkse informatieve donateursmiddag in Theater Cool, Middenwaard 61. Deze middag is gratis voor alle donateurs en andere belangstellenden. Iedereen is dus van harte welkom.

Jan de Vries verzorgt deze middag met een denkbeeldige fietstocht langs veel bekende punten in Heerhugowaard. Hij put daarbij uit een voorraad foto’s van toen.

De zaal gaat open om 13.30 en het programma begint om 14.00 uur. De eindtijd zal rond 16.30 uur zijn. Tijdens de pauze kunt u gezellig herinneringen uitwisselen onder het genot van een gratis kop koffie, met een muzikale ondersteuning.

Ook is er in de pauze en na afloop, net als in voorgaande jaren, gelegenheid om informatie over de Stichting Historisch Heerhugowaard en de eerder uitgebrachte jaarboeken te verkrijgen. Niet-leden kunnen zich aanmelden om lid/donateur van onze stichting te worden.

Voor meer informatie, zie de website: www.historischheerhugowaard.com.

We hopen natuurlijk op veel belangstelling.

het Bestuur