Aan onze donateurs,

Bij deze wil ik u attenderen op drie activiteiten die de komende maanden in Het Oude Gemaal aan de Huygendijk plaats vinden én een activiteit - de safari door Noord Holland – die De BroekerVeiling (Museumweg 2, 1721 BW Broek op Langedijk) als vertrekpunt heeft. Voor deze safari raadt ik u aan zich z.s.m. aan te melden: VOL IS VOL. Maar dat geldt uiteraard ook voor de lezingen.

 U kunt zich aanmelden op de hieronder aangegeven manieren.
Wij hopen dat u gebruik maakt van deze mooie, interessante en leerzame aanbiedingen.

Woensdag 6 maart - 14 uur - Lezing Kees van der Wiel

Vier eeuwen boeren in de stolp - Entree € 5
Aanmelden viahttp://hetoudegemaalheerhugowaard.eventbrite.com
Kees van der Wiel vertelt over de ontwikkelingen in de melkveehouderij in Noord-Holland vanaf het begin van de droogmakerijen tot het einde van de stolp als boerenbedrijfsgebouw zo’n veertig jaar geleden. De lezing bespreekt het succes van de melkveehouderij in de nieuwe polders van de 17e eeuw en de relatieve kater in de eeuw daarna en het belang van de internationale kaashandel.
Verder komt aan de orde: de ontdekking van het Noord-Hollandse zwartbont vee door de Amerikaanse zuivelindustrie aan het einde van de 19e eeuw en het ontstaan van de rundveestamboeken en de georganiseerde veefokkerij. En de verandering van het boerenbedrijf door opkomst van de zuivelfabrieken en het succes van de tuinbouw rondom 1900 en tenslotte de schaalvergroting in de melkveehouderij die het boerenbedrijf in de stolp onmogelijk maakte en de stolpboerderij degradeerde tot monument of boerderette.
Het accent bij de lezing ligt op die delen van Noord-Holland die in deze ontwikkelingen de meest vooraanstaande rol hebben gespeeld: West Friesland en de Beemster.
Kees van der Wiel is medeauteur van het rijk geïllustreerde boek “Paradijs der Runderen, Geschiedenis van de rundveeverbetering in Noord-Holland” dat hij samen met Jan Zijlstra schreef voor de voormalige NH melkveehouder organisatie RON (2001) - zie verder
www.keesvanderwiel.nl

Donderdag 14 maart –Regio Safaridag van 9 tot 4 uur Verzamelen bij de Broekerveiling – deelname gratis

Aanmelden via https://netwerkregioalkmaar.nl/aanmelden/
Een hele dag ‘op safari’ door onze regio. Je gaat met een bus langs verschillende toeristische plekken en leert de omgeving zo op een andere manier kennen. Je ontmoet mede ondernemers uit de toeristenbranche en leer de regio zien door de ogen van een ‘toerist’. Samen met je collega’s een leuke dag in eigen regio!
De Regio Safaridag wordt georganiseerd door toeristische & recreatieve bedrijven en Regio Alkmaar (gemeentelijk samenwerkingsverband). Het doel van de dag is enerzijds om te netwerken met collega's en anderzijds om Regio Alkmaar te ontdekken met de bril op van een bezoeker.
In 2019 wordt er intensief gewerkt aan een actief recreatief & toeristisch kennisnetwerk. Dit wordt gedaan door onder andere regelmatig netwerkbijeenkomsten, themaworkshops en bedrijfsbezoeken aan collega-ondernemers te organiseren. Hierover wordt, tijdens de Regio Safaridag meer verteld.
Wat is het programma van de Regio Safaridag?
Er is samen met onder andere Museum de Broekerveiling, De Jongens Uit Schoorl, KennemerduinCamping Bakkum en diverse andere organisaties uit de regio een superleuke, maar ook leerzame dag samengesteld. Deelnemers kunnen kiezen uit 3 verschillende programma's, die de deelnemer het meeste aanspreekt. Je kunt kiezen voor de ‘Innovatietour’, de ‘Food&fun safari’of de ‘Water en historie safari’. Meer info over de programma’s kun je terugvinden op 
https://netwerkregioalkmaar.nl/

Woensdag 24 april – 20 uur – lezing Paul de Kort 

entree € 5 (inclusief consumptie)
Meten met menselijke maten, kunstproject Middenweg-ZuidReserveren viahttps://kennemerwaard.biblio-shop.nl/
Het profiel van de Middenweg-Zuid, bestaande uit de dubbele bomenrij, water en bruggen, zal na de reconstructie grotendeels behouden blijven. Met het kunstproject “Meten met Menselijke Maten” heeft beeldend kunstenaar Paul de Kort de historische betekenis van de weg in het asfalt willen verklaren. Daarnaast verwijst hij naar oude percelen door een landmeterbaak te plaatsen. Deze lezing in woord en beeld geeft antwoord op de vraag hoe je de cultuurhistorie van de Middenweg, aangelegd midden 17e eeuw, de gebruiken van toen en de duiding daarvan met beeldende kunst beleefbaar en zichtbaar kan maken voor bewoners en passanten.

Woensdag 1 mei – 14 uur – lezing Ed Dekker – entree € 5
“De zuivelhistorie van Heerhugowaard en directe omgeving” 

Aanmelden viahttp://hetoudegemaalheerhugowaard.eventbrite.com
Lezing over de zuivelhistorie van Heerhugowaard en directe omgeving door Ed Dekker, journalist van het Noord-Hollands Dagblad. 
In Heerhugowaard bestonden kaasfabriekjes als Ons Belang, De Goede Hoop, Vita Nova, De Kroon en De Volharding. Het coöperatieve zuiveltijdperk van Heerhugowaard eindigde op 7 mei 1981. Op die dag werd de schoorsteenpijp van Excelsior namelijk opgeblazen.
De laatste melk voor deze fabriek aan de Middenweg was vijf maanden daarvoor aangevoerd, op 7 mei.

Met vriendelijke groet,

Dorien Stet/ secr. Het Oude Gemaal
Huygendijk 17
1703 RG  HEERHUGOWAARD

Noord-Holland Opgewekt,

In het gemeente­huis van Heerhugowaard is vanaf vrijdag 2 februari de expositie 'Noord-Holland opgewekt! Energie van vroeger en voor later te zien.

De expositie neemt bezoekers mee naar de energieopwekking van vroe­ger (turf en hout), nu (gas en olie) en in de toekomst (duurzame energie). Ook is er aandacht voor de ruimtelijke gevolgen door de jaren heen. In een drietal lezingen is er aan­dacht voor energie en de opwekking ervan.

De lezingen hebben als titel 'Energie in het verleden' (8 febru­ari), 'Landschap en stedelijke kwali­teit (14 februari) en 'De Groene Stad' (20 februari). Ze worden gehouden in de bibliotheek en duren van 20.00 - 22.00 uur. De toegang is gratis, aanmel­den bij de bibliotheek (tel. 072-5764800).

uit; Regionaal Alkmaarse Courant. 31-01-2018

Bron: Alkmaarse Courant 14 juli 2017